var _hmt = _hmt || []; (function() { var hm = document.createElement("script"); hm.src = "https://hm.baidu.com/hm.js?d387e539c1f2d34f09a9afbac8032280"; var s = document.getElementsByTagName("script")[0]; s.parentNode.insertBefore(hm, s); })();

4亿彩票网代理

Κ?ντρο Επιμ?ρφωση? και Δι? Β?ου Μ?θηση?


Το Κ?ντρο Επιμ?ρφωση? και Δι? Β?ου Μ?θηση? (Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ.) του Πανεπιστημ?ου Μακεδον?α? ε?ναι αρμ?διο και λειτουργε? στο πλα?σιο των διατ?ξεων του ?ρθρου 48 του ν. 4485/17 (Α? 114). Ιδρ?θηκε με την υπουργικ? απ?φαση αριθμ. 63379/Ζ1/8.5.2018 (Β? 1561) και λειτουργε? ω? Δομ? Εκπα?δευση? στι? εγκαταστ?σει? του Πανεπιστημ?ου Μακεδον?α?.

4亿彩票网代理Αποτελε? αυτ?νομη μον?δα του Πανεπιστημ?ου μ?σω τη? οπο?α? προσφ?ρεται και πιστοποιε?ται εκπα?δευση μη τυπικ?? και ?τυπη? μ?θηση? η οπο?α περιλαμβ?νει την αρχικ? επαγγελματικ? κατ?ρτιση, τη συνεχιζ?μενη επαγγελματικ? κατ?ρτιση και τη γενικ? εκπα?δευση ενηλ?κων με β?ση το εθνικ? και ευρωπα?κ? θεσμικ? πλα?σιο για τη Δι? Β?ου Μ?θηση.

Υλοποιε? σεμιν?ρια και προγρ?μματα επιμ?ρφωση? και δι? β?ου μ?θηση? τα οπο?α καλ?πτουν κυρ?ω? επιστημονικο?? τομε?? που θεραπε?ονται απ? τα Τμ?ματα του Πανεπιστημ?ου Μακεδον?α? ?/και σε ?λλα πανεπιστ?μια τη? Ελλ?δα? ? του εξωτερικο? ?πω? για παρ?δειγμα:

 • Μ?ρκετινγκ
 • Μ?νατζμεντ
 • Ειδικ? Αγωγ?
 • Εκπα?δευση Ενηλ?κων και η Δι? Β?ου Μ?θηση
 • Χρηματοοικονομικ?
 • Λογιστικ?
 • Πληροφορικ?
 • Μουσικ?
 • Πολιτισμ??
 • Διεθνε?? Σπουδ??
 • Βαλκανικ?? Σπουδ??

Τα Προγρ?μματ? μα? ανταποκριν?μενα στι? απαιτ?σει? τη? αγορ??, στρ?φηκαν τα τελευτα?α χρ?νια προ? ν?ου? σ?γχρονου? τρ?που? υλοπο?ηση?. Στα πλα?σια αυτ?? τη? προσπ?θεια?, παρ?λληλα με την υλοπο?ηση των συμβατικ?ν προγραμμ?των (Δια ζ?ση? διδασκαλ?α), υλοποιο?νται με επιτυχ?α, συναντ?ντα? μεγ?λη ανταπ?κριση απ? ενδιαφερ?μενου? απ? ?λη την Ελλ?δα και το εξωτερικ?, Εξ Αποστ?σεω? προγρ?μματα με τη μ?θοδο τη? Σ?γχρονη? και Ασ?γχρονη? Τηλεκπα?δευση?.

Τα Προγρ?μματα απευθ?νονται τ?σο σε στελ?χη επιχειρ?σεων, λοιπ?ν εργαζομ?νων και αν?ργων, ?σο και σε πτυχιο?χου? ΑΕΙ και ΤΕΙ, απ?φοιτου? ΙΕΚ και Δευτεροβ?θμια? Εκπα?δευση?, στοχε?οντα? στον εμπλουτισμ? των γν?σεων και την αν?πτυξη των δεξιοτ?των του?

Η αξιοπιστ?α και το κ?ρο?, η επιστημονικ? εγκυρ?τητα και η βαθι? γν?ση του χ?ρου τη? εκπα?δευση? απ? το Πανεπιστ?μιο Μακεδον?α? αποτελο?ν εγγ?ηση τη? ποι?τητα? των παρεχ?μενων εκπαιδευτικ?ν υπηρεσι?ν.

?

Τελευτα?α Ν?α


必威彩票注册登陆 必威彩票注册邀请码 重庆体彩网 一分快三凤凰彩票网 九天彩票登录网址 九天彩票注册登陆 九天彩票最新邀请码 九天彩票注册邀请码 顶峰彩票平台邀请码 快频彩票注册登陆