var _hmt = _hmt || []; (function() { var hm = document.createElement("script"); hm.src = "https://hm.baidu.com/hm.js?d387e539c1f2d34f09a9afbac8032280"; var s = document.getElementsByTagName("script")[0]; s.parentNode.insertBefore(hm, s); })();

4亿彩票网代理

Γραφε?ο Μον?δα? Διασφ?λιση? Ποι?τητα? (ΜΟ.ΔΙ.Π.)


4亿彩票网代理Η Μον?δα Διασφ?λιση? Ποι?τητα? (ΜΟ.ΔΙ.Π) του Πανεπιστημ?ου Μακεδον?α? ορ?σθηκε σε εφαρμογ? του Ν?μου 3374/2005 και στη συν?χεια σ?μφωνα με τι? διατ?ξει? του ?ρθρου 80 (παρ. 12, γ) του Ν?μου 4009/11.

Μ?σα απ? τι? διαδικασ?ε? τη? εσωτερικ?? και εξωτερικ?? αξιολ?γηση? η ΜΟ.ΔΙ.Π ?χει ω? σκοπ? τη βελτ?ωση τη? ποι?τητα? του εκπαιδευτικο? του ερευνητικο? ?ργου του Πανεπιστημ?ου αλλ? και τη διασφ?λιση υψηλ?? ποι?τητα? υπηρεσι?ν στο ανθρ?πινο δυναμικ? του.

4亿彩票网代理4亿彩票网代理 ΜΟ.ΔΙ.Π. ε?ναι αρμ?δια ιδ?ω? για :

  1. την αν?πτυξη συγκεκριμ?νη? πολιτικ??, στρατηγικ?? και των απαρα?τητων διαδικασι?ν για τη συνεχ? βελτ?ωση τη? ποι?τητα? του ?ργου και των υπηρεσι?ν του ιδρ?ματο? που αποτελε? το εσωτερικ? σ?στημα διασφ?λιση? τη? ποι?τητα? του ιδρ?ματο?
  2. την οργ?νωση, λειτουργ?α και συνεχ? βελτ?ωση του εσωτερικο? συστ?ματο? διασφ?λιση? τη? ποι?τητα? του ιδρ?ματο?
  3. το συντονισμ? και την υποστ?ριξη των διαδικασι?ν αξιολ?γηση? των ακαδημα?κ?ν μον?δων και των λοιπ?ν υπηρεσι?ν του ιδρ?ματο? και
  4. την υποστ?ριξη των διαδικασι?ν εξωτερικ?? αξιολ?γηση? και πιστοπο?ηση? των προγραμμ?των σπουδ?ν και του εσωτερικο? συστ?ματο? διασφ?λιση? τη? ποι?τητα? του ιδρ?ματο?, στο πλα?σιο των αρχ?ν, κατευθ?νσεων και οδηγι?ν τη? ΑΔΙΠ.
必威彩票注册登陆 必威彩票注册邀请码 重庆体彩网 一分快三凤凰彩票网 九天彩票登录网址 九天彩票注册登陆 九天彩票最新邀请码 九天彩票注册邀请码 顶峰彩票平台邀请码 快频彩票注册登陆