var _hmt = _hmt || []; (function() { var hm = document.createElement("script"); hm.src = "https://hm.baidu.com/hm.js?d387e539c1f2d34f09a9afbac8032280"; var s = document.getElementsByTagName("script")[0]; s.parentNode.insertBefore(hm, s); })();

4亿彩票网代理

?ρευνα


Ιδια?τερη σημασ?α απ? το Πανεπιστ?μιο δ?νεται στην ?ρευνα, την οπο?α ενισχ?ει και προωθε? με ?λα τα μ?σα που ?χει στη δι?θεσ? του. Υπ?ρχει στεν? συνεργασ?α με τη βιομηχαν?α και τι? επιχειρ?σει? του ιδιωτικο? και δημ?σιου τομ?α. Για τον λ?γο αυτ?, πολλ?? φορ?? δημιουργο?νται στα πλα?σια ε?τε των προπτυχιακ?ν ε?τε των μεταπτυχιακ?ν προγραμμ?των σπουδ?ν μαθ?ματα τα οπο?α ανταποκρ?νονται σε ειδικ?? αν?γκε? του?, ενσωματ?νοντα? στο περιεχ?μενο διδασκαλ?α? του? τι? τελευτα?ε? εξελ?ξει? στον ελληνικ? και διεθν? χ?ρο, εν? μ?λη του ΔΕΠ των Τμημ?των του Πανεπιστημ?ου υλοποιο?ν ερευνητικ? και εκπαιδευτικ? προγρ?μματα σε συνεργασ?α με μεγ?λε? επιχειρ?σει? και οργανισμο??.

4亿彩票网代理Με τη βο?θεια τ?λο? του Β Κοινοτικο? Πλαισ?ου Στ?ριξη? και, συγκεκριμ?να, του προγρ?μματο? Επιχειρησιακ?? Εκπα?δευση? και Αρχικ?? Κατ?ρτιση? (ΕΠΕΑΕΚ), αναδομ?θηκαν και εκσυγχρον?στηκαν τα Προγρ?μματα Σπουδ?ν των Τμημ?των με τον εμπλουτισμ? και την εισαγωγ? καινοτ?μων μορφ?ν διδασκαλ?α?, με τη χρ?ση σ?γχρονων μεθ?δων πληροφορικ??, καθ?? και ο γενικ?τερο? εξοπλισμ?? του Πανεπιστημ?ου. Οι εν?ργειε? του ΕΠΕΑΕΚ (Επιχειρησιακ? Πρ?γραμμα για την Εκπα?δευση και Αρχικ? Επαγγελματικ? Κατ?ρτιση), που χρηματοδοτ?θηκαν μ?σω του Β ΚΠΣ στο Πανεπιστ?μιο Μακεδον?α?, ε?ναι οι ακ?λουθε?:

 1. Εκσυγχρονισμ?? των Βιβλιοθηκ?ν.
 2. Δικτ?ωση Ελληνικ?ν Πανεπιστημιακ?ν Βιβλιοθηκ?ν.
 3. Δ?κτυο Πρ?σβαση? και Υπηρεσ?ε? Δικτ?ου Κορμο? για την Εκπα?δευση.
 4. Αναβ?θμιση τη? Λειτουργ?α? του Γραφε?ου Διασ?νδεση? του Πανεπιστημ?ου.
 5. Οριζ?ντια Δικτ?ωση των Γραφε?ων Διασ?νδεση? των Ελληνικ?ν ΑΕΙ.
 6. Εκσυγχρονισμ?? των Προγραμμ?των Σπουδ?ν.
 7. Πρακτικ? ?σκηση Φοιτητ?ν.
 8. Προγρ?μματα Κινητικ?τητα?.
 9. Μεταπτυχιακ?? Σπουδ??.
 10. Εκπα?δευση απ? Απ?σταση.
 11. Συμπληρωματικ? Εκπα?δευση.

Στα πλα?σια τη? προσπ?θεια? του Πανεπιστημ?ου για την προ?θηση τη? ?ρευνα? δημιουργ?θηκε και το Ερευνητικ? Πανεπιστημιακ? Ινστιτο?το Εφαρμοσμ?νων Οικονομικ?ν και Κοινωνικ?ν Επιστημ?ν, του οπο?ου στ?χο? ε?ναι η μελ?τη και η ?ρευνα θεμ?των που ?πτονται των γνωστικ?ν αντικειμ?νων των επιμ?ρου? Τμημ?των του Πανεπιστημ?ου.

必威彩票注册登陆 必威彩票注册邀请码 重庆体彩网 一分快三凤凰彩票网 九天彩票登录网址 九天彩票注册登陆 九天彩票最新邀请码 九天彩票注册邀请码 顶峰彩票平台邀请码 快频彩票注册登陆