var _hmt = _hmt || []; (function() { var hm = document.createElement("script"); hm.src = "https://hm.baidu.com/hm.js?d387e539c1f2d34f09a9afbac8032280"; var s = document.getElementsByTagName("script")[0]; s.parentNode.insertBefore(hm, s); })();

4亿彩票网代理

Τμ?μα Οικονομικ?ν Επιστημ?ν


vaseis_2019a.png

Το Τμ?μα Οικονομικ?ν Επιστημ?ν αν?κει στη του Πανεπιστημ?ου Μακεδον?α?. Αποτελε? σ?μερα ?να απ? τα πλ?ον σ?γχρονα, καλ? οργανωμ?να και δυναμικ? Τμ?ματα Οικονομικ?ν Επιστημ?ν τη? χ?ρα? και κατατ?σσεται κ?θε ?το? ψηλ? στι? προτιμ?σει? των νεοεισερχ?μενων φοιτητ?ν. Πλαισι?νεται απ? μ?λη Δ.Ε.Π. με σημαντικ?? θεωρητικ?? και εμπειρικ?? γν?σει? στη σ?γχρονη οικονομικ? επιστ?μη, γεγον?? που επιτρ?πει τη μετ?δοση των γν?σεων αυτ?ν, με τον καλ?τερο τρ?πο, στου? φοιτητ??.?

Σκοπο? του Τμ?ματο? Οικονομικ?ν Επιστημ?ν ε?ναι η συμβολ? στην προαγωγ? των Οικονομικ?ν Επιστημ?ν και η κατ?ρτιση οικονομολ?γων υψηλο? επιπ?δου. Βασικ? στ?χο του Τμ?ματο? αποτελε? η αν?πτυξη τη? κριτικ?? σκ?ψη? των φοιτητ?ν του, καθ?? και η προετοιμασ?α του? για σωστ? αν?λυση σ?νθετων κοινωνικοοικονομικ?ν δεδομ?νων και δυνατ?τητα αν?πτυξη? και εφαρμογ?? των κατ?λληλων μ?τρων οικονομικ?? πολιτικ??.

4亿彩票网代理4亿彩票网代理 επιδ?ωξη και προσ?γγιση αυτ?ν των σκοπ?ν γ?νεται μ?σω τη? αν?πτυξη? τη? ?ρευνα?, δηλαδ? τη? παραγωγ?? ν?α? γν?ση? καθ?? και μ?σω τη? οργ?νωση? των παρεχομ?νων γν?σεων, ?τσι ?πω? το απαιτο?ν τ?σο η σ?γχρονη επιστ?μη ?σο και οι παρο?σε? και μελλοντικ?? αν?γκε? τη? κοινων?α? μα?.??????

必威彩票注册登陆 必威彩票注册邀请码 重庆体彩网 一分快三凤凰彩票网 九天彩票登录网址 九天彩票注册登陆 九天彩票最新邀请码 九天彩票注册邀请码 顶峰彩票平台邀请码 快频彩票注册登陆