var _hmt = _hmt || []; (function() { var hm = document.createElement("script"); hm.src = "https://hm.baidu.com/hm.js?d387e539c1f2d34f09a9afbac8032280"; var s = document.getElementsByTagName("script")[0]; s.parentNode.insertBefore(hm, s); })();

4亿彩票网代理

Διοικητικ?? Υπηρεσ?ε? και Γραφε?α


Το? Πανεπιστ?μιο Μακεδον?α?, ω? Αν?τατο Εκπαιδευτικ? ?δρυμα, ε?ναι Νομικ? Πρ?σωπο Δημοσ?ου Δικα?ου, με πλ?ρη αυτοδιο?κηση ?πω? ρητ? αναφ?ρεται στο? ?ρθρο 16 του Συντ?γματο?. Εποπτε?εται και επιχορηγε?ται απ? το κρ?το? μ?σω του Υπουργε?ου Εθνικ?? Παιδε?α?, ?ρευνα? και Θρησκευμ?των.?

?Αποστολ? των Διοικητικ?ν και λοιπ?ν Υπηρεσι?ν του Πανεπιστημ?ου Μακεδον?α? ε?ναι: α) η ποιοτικ? και αξι?πιστη υποστ?ριξη του εκπαιδευτικο? και ερευνητικο? ?ργου και τη? εν γ?νει λειτουργ?α? του Ιδρ?ματο?, β) η παροχ? υψηλο? επιπ?δου υπηρεσι?ν σε ?λα τα μ?λη τη? ακαδημα?κ?? κοιν?τητα? και του? τρ?του? και γ) η οργανωτικ? και επιτελικ? στ?ριξη και η ενεργ? συμμετοχ? του? στην εκπλ?ρωση τη? αποστολ?? και τη? αναπτυξιακ?? πορε?α? του Ιδρ?ματο?.

?Η οργ?νωση των υπηρεσι?ν, η δι?ρθρωση σε οργανικ?? μον?δε? (Διευθ?νσει?, Τμ?ματα, Αυτοτελ? Γραφε?α), καθ?? και ο καθορισμ?? των αρμοδιοτ?των του? περιγρ?φονται στον Οργανισμ? του Πανεπιστημ?ου, ?πω? εκ?στοτε ισχ?ει.

必威彩票注册登陆 必威彩票注册邀请码 重庆体彩网 一分快三凤凰彩票网 九天彩票登录网址 九天彩票注册登陆 九天彩票最新邀请码 九天彩票注册邀请码 顶峰彩票平台邀请码 快频彩票注册登陆