var _hmt = _hmt || []; (function() { var hm = document.createElement("script"); hm.src = "https://hm.baidu.com/hm.js?d387e539c1f2d34f09a9afbac8032280"; var s = document.getElementsByTagName("script")[0]; s.parentNode.insertBefore(hm, s); })();

4亿彩票网代理

4亿彩票网代理o4亿彩票网代理 4亿彩票网代理lumni


4亿彩票网代理o4亿彩票网代理 4亿彩票网代理lumni

4亿彩票网代理Αγαπητο? μα? απ?φοιτοι,

Η ιστορ?α του Πανεπιστημ?ου Μακεδον?α? απ? το ξεκ?νημ? του ω? Αν?τατη Βιομηχανικ? Σχολ? Θεσσαλον?κη? (1957-58), περιλαμβ?νει πλ?θο? ακαδημα?κ?ν, επιστημονικ?ν και ερευνητικ?ν επιτευγμ?των που μα? κ?νουν περ?φανου? για την πορε?α και την εξ?λιξ? του.

4亿彩票网代理Σ?μερα, σα? προσκαλο?με να ενταχθε?τε στη μεγ?λη ομ?δα των αποφο?των του, για να γρ?ψουμε ?λοι μαζ? το καλ?τερο κομμ?τι τη? ιστορ?α? μα?, αυτ? που θα αναφ?ρεται στην πορε?α και τα επιτε?γματα των αποφο?των μα?, συμπληρ?νοντα? τα στοιχε?α σα? στη φ?ρμα που θα βρε?τε στην ηλεκτρονικ? διε?θυνση:

Στ?χοι μα?:

 • Να αποδ?σουμε τιμ? στου? παλιο?? και νε?τερου? αποφο?του? μα?.
 • Να αναδε?ξουμε τα μονοπ?τια καρι?ρα? που ακολο?θησαν.
 • Να αναπτ?ξουμε ?να ισχυρ? δ?κτυο επαγγελματικ?ν και προσωπικ?ν επαφ?ν.
 • Να κρατ?σουμε ?ζωνταν?? τη σχ?ση μα?, με συνεχ? ενημ?ρωση για δυνατ?τητε? επιμ?ρφωση? και συνεργασ?α?.

Επιπροσθ?τω?, ε?μαστε β?βαιοι, ?τι οι δικ?? σα? ?ιστορ?ε?? θα αποτελ?σουν λαμπρ? παραδε?γματα επαγγελματικ?ν επιλογ?ν για του? ν?ου? φοιτητ?? μα?, που θα διδαχθο?ν απ? τι? εμπειρ?ε? σα? και θα αντλ?σουν δ?ναμη για να διεκδικ?σουν δυναμικ? το μ?λλον που προσδοκο?ν και του? αξ?ζει.

4亿彩票网代理Με την παρο?σα επιστολ? σα? καλωσορ?ζω στη μεγ?λη ομ?δα αποφο?των του Πανεπιστημ?ου Μακεδον?α? και σα? ευχαριστ? προσωπικ?, τον καθ?να και την καθεμ?α χωριστ?, για τη δι?θεσ? σα? να μοιραστε?τε μαζ? μα? στιγμ?? τη? επαγγελματικ?? σα? διαδρομ??.

Ο Πρ?τανη?
4亿彩票网代理Καθηγητ?? Στυλιαν?? Δ. Κατραν?δη?

Τελευτα?α Ν?α
  Πληροφορ?ε?

  Για οποιαδ?ποτε πληροφορ?α μπορε?τε να απευθυνθε?τε στο Γραφε?ο Αποφο?των* του Πανεπιστημ?ου Μακεδον?α?:
  Τηλ.: 2310 891.348,
  email: alumni@uom.edu.gr
  email: career_alumni@uom.edu.gr

  * Το Γραφε?ο Αποφο?των του Πανεπιστημ?ου Μακεδον?α? λειτουργε? σ?μφωνα με του? ν?μου? 2472/1997 και 3471/2006 (για τι? ηλεκτρονικ?? επικοινων?ε?) τη? Αρχ?? Προστασ?α? Προσωπικ?ν Δεδομ?νων του Πολ?τη.

  必威彩票注册登陆 必威彩票注册邀请码 重庆体彩网 一分快三凤凰彩票网 九天彩票登录网址 九天彩票注册登陆 九天彩票最新邀请码 九天彩票注册邀请码 顶峰彩票平台邀请码 快频彩票注册登陆