var _hmt = _hmt || []; (function() { var hm = document.createElement("script"); hm.src = "https://hm.baidu.com/hm.js?d387e539c1f2d34f09a9afbac8032280"; var s = document.getElementsByTagName("script")[0]; s.parentNode.insertBefore(hm, s); })();

4亿彩票网代理

Πανεπιστ?μιο Μακεδον?α?: Στην πρ?τη γραμμ? εν?? κ?σμου που αλλ?ζει


Πρ?τανη?, Καθηγητ?? Στυλιαν?? Κατραν?δη?Σε ?ναv κ?σμο που αλλ?ζει με μεγ?λε? ταχ?τητε?, το Πανεπιστ?μιο Μακεδον?α? οφε?λει να βρ?σκεται στην πρ?τη γραμμ? τη? καινοτομ?α?, τη? εξωστρ?φεια? και τη? αριστε?α? με ?ρου? κοινωνικ?? ευαισθησ?α? και χωρ?? αποκλεισμο??. Καθ?? διαν?ει την ?βδομη δεκαετ?α τη? λειτουργ?α? του, το Πανεπιστ?μιο Μακεδον?α? εξελ?σσεται σ?μερα σε ?να πανεπιστημιακ? ?δρυμα εξωστρεφ??, καινοτ?μο και τολμηρ?, με προτεραι?τητε? στη διδασκαλ?α και την ?ρευνα με σαφ? και διαφαν? κριτ?ρια ποι?τητα?. Ταυτ?χρονα ε?ναι το οργανωμ?νο, λειτουργικ?, καθαρ? και με φροντ?δα για του? φοιτητ?? του πανεπιστημιακ? ?δρυμα, με τη δικ? του ταυτ?τητα, που τ?σο η τοπικ? ?σο και η ευρ?τερη ελληνικ? κοινων?α αναγνωρ?ζουν.

Το Πανεπιστ?μιο Μακεδον?α? συμπορε?εται με τι? εξελ?ξει? στην κοινων?α και τη διεθν? ακαδημα?κ? κοιν?τητα, προκειμ?νου να ανταποκριθε? στη ν?α εποχ? στη β?ση των αξι?ν του διαλ?γου, τη? συνεργασ?α?, των ?σων ευκαιρι?ν και τη? ανοιχτ?? κοινων?α?. Πεπο?θησ? μα? ε?ναι πω? καμ?α πρ?οδο? δεν ?χει αξ?α αν δεν μπορε? να γ?νει κτ?μα τη? ευρ?τερη? κοινων?α?.

Εξωστρ?φεια για το Πανεπιστ?μιο Μακεδον?α? σημα?νει στεν? συνεργασ?α με του? φορε?? τη? π?λη?, πρ?τα και κ?ρια με τη Δημοτικ? Αρχ? και την Περιφ?ρεια και εναρμονισμ? των δραστηριοτ?των του με κοιν? στ?χο την αν?δειξη τη? Θεσσαλον?κη? σε μητροπολιτικ? κ?ντρο των Βαλκαν?ων. Σε αυτ?ν την κατε?θυνση, το Πανεπιστ?μι? μα? θα συμβ?λει με την εν?σχυση τη? συμμετοχ?? του στο διεθν?? ακαδημα?κ? γ?γνεσθαι, την προσ?λκυση ξ?νων επιστημ?νων και φοιτητ?ν, μ?σα απ? τα ακαδημα?κ? του προγρ?μματα, την αν?πτυξη ερευνητικ?ν συνεργασι?ν, τη διοργ?νωση επιστημονικ?ν συνεδρ?ων και την εν γ?νει αν?πτυξη διεθν?ν μορφωτικ?ν και πολιτιστικ?ν ανταλλαγ?ν. Εξωστρ?φεια επ?ση? σημα?νει στεν? συνεργασ?α με του? οικονομικο?? και παραγωγικο?? φορε?? τη? π?λη?, ανταλλαγ? απ?ψεων και διαμ?ρφωση εν?? πλαισ?ου στο οπο?ο πανεπιστ?μιο, αγορ? και κοινων?α βρ?σκονται σε μια διαρκ? σχ?ση ενημ?ρωση? και αλληλεπ?δραση?.

Στ?χο? μα? ε?ναι ?να Πανεπιστ?μιο Μακεδον?α? αν?μεσα στου? πρωτοπ?ρου? ακαδημα?κο?? θεσμο?? τη? ν?α? εποχ?? που ανατ?λλει. Οι συνεργ?τε? μου αντιπρυτ?νει? κι εγ? θα καταβ?λουμε κ?θε προσπ?θεια προ? αυτ? την κατε?θυνση και γνωρ?ζοντα? τι? τερ?στιε? δυνατ?τητε? του ανθρ?πινου δυναμικο? του Πανεπιστ?μιου μα?, φοιτητ?ν, καθηγητ?ν και διοικητικο? προσωπικο?, ε?μαστε β?βαιοι πω? ?λοι μαζ? θα πετ?χουμε.

?

Ο Πρ?τανη? του Πανεπιστημ?ου Μακεδον?α?
Καθηγητ?? Στ?λιο? Δ. Κατραν?δη?

必威彩票注册登陆 必威彩票注册邀请码 重庆体彩网 一分快三凤凰彩票网 九天彩票登录网址 九天彩票注册登陆 九天彩票最新邀请码 九天彩票注册邀请码 顶峰彩票平台邀请码 快频彩票注册登陆