var _hmt = _hmt || []; (function() { var hm = document.createElement("script"); hm.src = "https://hm.baidu.com/hm.js?d387e539c1f2d34f09a9afbac8032280"; var s = document.getElementsByTagName("script")[0]; s.parentNode.insertBefore(hm, s); })();

4亿彩票网代理

4亿彩票网代理4亿彩票网代理!4亿彩票网代理hess: ?νοιξαν οι αιτ?σει? για τον 10ο Κ?κλο Επιτ?χυνση? Αν?πτυξε την ιδ?α σου και εν?σχυσε την επιχε?ρησ? σου στο 4亿彩票网代理4亿彩票网代理!4亿彩票网代理hess!


4亿彩票网代理4亿彩票网代理!4亿彩票网代理hess: ?νοιξαν οι αιτ?σει? για τον 10ο Κ?κλο Επιτ?χυνση?  Αν?πτυξε την ιδ?α σου και εν?σχυσε την επιχε?ρησ? σου στο 4亿彩票网代理4亿彩票网代理!4亿彩票网代理hess!

4亿彩票网代理o?Οικοσ?στημα Καινοτομ?α??Θεσσαλον?κη??4亿彩票网代理4亿彩票网代理!4亿彩票网代理hess?προσκαλε? ?σου? ?χουν μια?καινοτ?μο επιχειρηματικ? ιδ?α?να καταθ?σουν?ηλεκτρονικ??την α?τησ? του? μ?χρι τι? 12 Ιανουαρ?ου 2020 για να ενταχθο?ν στον?10ο Κ?κλο Επιτ?χυνση?.?

Πρ?κειται για ?να?τρ?μηνο πρ?γραμμα επιτ?χυνση??νεοφυ?ν ? υφιστ?μενων επιχειρ?σεων με στ?χο την αν?πτυξη τη? καινοτ?μου ιδ?α? και την υποστ?ριξη τη? επιχειρηματικ?τητα?. Το πρ?γραμμα απευθ?νεται σε ?σου? θ?λουν να ασχοληθο?ν με το?επιχειρε?ν?και οραματ?ζονται να κ?νουν πρ?ξη τι? καινοτ?με? ιδ?ε? του?, σε?startups?με πρωτ?τυπα προ??ντα ? υπηρεσ?ε? αλλ? και σε?φοιτητ?? και ερευνητ???που επιθυμο?ν να αναπτ?ξουν την πρωτοποριακ? του? ιδ?α σε ?να?βι?σιμο επιχειρηματικ? μοντ?λο.

Για την καλ?τερη προετοιμασ?α των ομ?δων πριν την αξιολ?γηση τη? α?τησ?? του?, οι?coaches?του 4亿彩票网代理4亿彩票网代理!4亿彩票网代理hess θα ε?ναι διαθ?σιμοι στι??8, 9 & 10 Ιανουαρ?ου, κατ?πιν ραντεβο?, για να συζητ?σουν με του? ενδιαφερ?μενου? την αν?πτυξη τη? επιχειρηματικ?? του? ιδ?α? και το πρ?γραμμα επιτ?χυνση?.

Τι ε?ναι ο Κ?κλο? Επιτ?χυνση?;

Το?πρ?γραμμα επιτ?χυνση??τη? προ-θερμοκοιτ?δα? του ΟΚ!Τhess περιλαμβ?νει?εργαστ?ρια/masterclasses?σε θεμελι?δη θ?ματα επιχειρηματικ?τητα?, εβδομαδια?ο?coaching?απ? ?μπειρα στελ?χη και?mentoring?4亿彩票网代理απ? κορυφα?ου? επιχειρηματ?ε? και στελ?χη επιχειρ?σεων με β?ση τι? αν?γκε? κ?θε ομ?δα?. Ο Κ?κλο? Επιτ?χυνση? ε?ναι κ?τι περισσ?τερο απ? ?να εκπαιδευτικ? πρ?γραμμα καθ?? εισ?γει του? συμμετ?χοντε? μ?σα απ? δρ?σει? δικτ?ωση?, σε μια κοιν?τητα με φορε?? και εκπροσ?που? του οικοσυστ?ματο? τη? καινοτομ?α? και τη? επιχειρηματικ?τητα?.??

Στου? ενν?α προηγο?μενου? κ?κλου? του προγρ?μματο? υποβλ?θηκαν περισσ?τερε? απ??300 αιτ?σει? συμμετοχ??, απ? τι? οπο?ε? επελ?γησαν?79 ομ?δε??πολλ?? εκ των οπο?ων ?χουν διακριθε? σε σημαντικο?? διαγωνισμο?? στην Ελλ?δα και το εξωτερικ?, εν? ?χουν ?δη δημιουργηθε? 26 ν?ε? επιχειρ?σει?. Επιπλ?ον πραγματοποι?θηκαν συνολικ? 1.450 ?ρε? εργαστηρ?ων προσφ?ροντα? συμβουλευτικ? και ουσιαστικ? υποστ?ριξη με στ?χο οι ιδ?ε? των συμμετεχ?ντων να αναπτυχθο?ν επιχειρηματικ?.

Τι ε?ναι το ΟΚ!4亿彩票网代理hess;

4亿彩票网代理Το 4亿彩票网代理4亿彩票网代理!4亿彩票网代理hess ε?ναι ο κατ?λληλο? συνεργ?τη? για να ισχυροποι?σει? την επιχειρηματικ? σου ιδ?α. Η προ-θερμοκοιτ?δα λειτουργε? απ? το 2017 και ?χει ω? στ?χο την εν?σχυση τη? επιχειρηματικ?? κουλτο?ρα?, την αν?πτυξη τη? καινοτομ?α? και τη σ?νδεση τη? ?ρευνα? με την επιχειρηματικ? δρ?ση. Επιπλ?ον, μ?σω του 4亿彩票网代理emo 4亿彩票网代理ay επιτυγχ?νεται η δικτ?ωση των νεοφυ?ν επιχειρ?σεων με ?λληνε? και ξ?νου? angels investors και 4亿彩票网代理4亿彩票网代理 funds. Απ? τι? συναντ?σει? επενδυτ?ν και startuppers στα 4亿彩票网代理emo 4亿彩票网代理ay, ?χουν προκ?ψει επενδ?σει? ?νω του 1.200.000 ευρ?.?

4亿彩票网代理Το πρ?γραμμα υλοποιε?ται απ? τον Δ?μο Θεσσαλον?κη? σε συνεργασ?α με την Αλεξ?νδρεια Ζ?νη Καινοτομ?α? (ΑΖΚ),? τα 3 ιδρ?ματα αν?τατη? εκπα?δευση? τη? π?λη? (ΑΠΘ, ΠΑΜΑΚ, ΔΙΠΑΕ), τον Σ?νδεσμο Βιομηχανι?ν Βορε?ου Ελλ?δο? (ΣΒΒΕ), τον Σ?νδεσμο Εξαγωγ?ων Βορε?ου Ελλ?δο? (ΣΕΒΕ), το Κ?ντρο Επιχειρηματικ?? και Πολιτιστικ?? Αν?πτυξη? (ΚΕΠΑ) και τον Σ?νδεσμο Επιχειρ?σεων Πληροφορικ?? Βορε?ου Ελλ?δο? (ΣΕΠΒΕ).

?

?

Χρονοδι?γραμμα του προγρ?μματο?

Περ?οδο? Αιτ?σεων:?18 Δεκεμβρ?ου με 12 Ιανουαρ?ου 2020

Η αξιολ?γηση των προτ?σεων ε?ναι διαδικασ?α δ?ο φ?σεων.

Η?πρ?τη αξιολ?γηση?γ?νεται μ?σω τηλεφωνικ?? συν?ντευξη? που θα πραγματοποιηθε? στι? 15 Ιανουαρ?ου.?

Οι ομ?δε? που θα επιλεγο?ν καλο?νται να παρακολουθ?σουν ?ναν?υποχρεωτικ? κ?κλο εργαστηρ?ων?που ονομ?ζουμε?4亿彩票网代理ootcamp.

4亿彩票网代理Το 4亿彩票网代理ootcamp θα ξεκιν?σει στι? 17 Ιανουαρ?ου και οι ομ?δε? που θα το ολοκληρ?σουν επιτυχ??, περνο?ν στην δε?τερη φ?ση τη? αξιολ?γηση?.

Η?δε?τερη αξιολ?γηση?θα πραγματοποιηθε? στι??23 Ιανουαρ?ου. Αξιοποι?ντα? τι? γν?σει? που ?λαβαν τι? προηγο?μενε? μ?ρε?, οι ομ?δε? θα παρουσι?σουν εκ ν?ου την ιδ?α του? σε μια?επιτροπ? αξιολ?γηση?, σε?pitching event. Οι ομ?δε? που θα επιλεγο?ν μετ? το pitching event, θα ε?ναι τελικ? εκε?νε? που θα συμμετ?χουν στον επ?μενο κ?κλο τη? θερμοκο?τιση?.??

4亿彩票网代理4亿彩票网代理4亿彩票网代理4亿彩票网代理

Δ?λωσε Συμμετοχ?:?

Ενημ?ρωση για το 4亿彩票网代理4亿彩票网代理!4亿彩票网代理hess:?

Ραντεβο??για?4亿彩票网代理ffice 4亿彩票网代理ours:?mail@okthess.gr

?
?
?
?
必威彩票注册登陆 必威彩票注册邀请码 重庆体彩网 一分快三凤凰彩票网 九天彩票登录网址 九天彩票注册登陆 九天彩票最新邀请码 九天彩票注册邀请码 顶峰彩票平台邀请码 快频彩票注册登陆