var _hmt = _hmt || []; (function() { var hm = document.createElement("script"); hm.src = "https://hm.baidu.com/hm.js?d387e539c1f2d34f09a9afbac8032280"; var s = document.getElementsByTagName("script")[0]; s.parentNode.insertBefore(hm, s); })();

4亿彩票网代理

Ν?ο? Κ?κλο? Μεταπτυχιακ?ν Σπουδ?ν στα Πληροφοριακ? Συστ?ματα


4亿彩票网代理Ημερομην?α Λ?ξη? Προκ?ρυξη?: 2020-01-31

Τα Τμ?ματα Οργ?νωση? και Διο?κηση? Επιχειρ?σεων, Οικονομικ?ν Επιστημ?ν και Λογιστικ?? και Χρηματοοικονομικ?? του Πανεπιστημ?ου Μακεδον?α?, ανακοιν?νουν την ?ναρξη του εικοστο? τ?ταρτου (24ου) κ?κλου σπουδ?ν του Διατμηματικο? Προγρ?μματο? Μεταπτυχιακ?ν Σπουδ?ν (Δ.Π.Μ.Σ.) στα Πληροφοριακ? Συστ?ματα (4亿彩票网代理aster in 4亿彩票网代理nformation 4亿彩票网代理ystems ?4亿彩票网代理.4亿彩票网代理.4亿彩票网代理.?), το οπο?ο οδηγε? στην απονομ? διπλ?ματο? μεταπτυχιακ?ν σπουδ?ν στα ?Πληροφοριακ? Συστ?ματα (4亿彩票网代理aster in 4亿彩票网代理nformation 4亿彩票网代理ystems, 4亿彩票网代理4亿彩票网代理4亿彩票网代理)?.

Στο Διατμηματικ? Πρ?γραμμα Μεταπτυχιακ?ν Σπουδ?ν (Δ.Π.Μ.Σ.) στα Πληροφοριακ? Συστ?ματα γ?νονται δεκτο? πτυχιο?χοι Τμημ?των Πανεπιστημ?ων τη? ημεδαπ?? και ομοταγ?ν αναγνωρισμ?νων ιδρυμ?των τη? αλλοδαπ??, καθ?? και πτυχιο?χοι Τμημ?των Τ.Ε.Ι. ?λοι οι υποψ?φιοι θα πρ?πει να γνωρ?ζουν καλ? την αγγλικ? γλ?σσα (επ?πεδο Β2 ? αν?τερο).

Στον 24ο κ?κλο του προγρ?μματο? που θα αρχ?σει το Φεβρου?ριο του 2020, θα εισαχθο?ν κατ? αν?τατο ?ριο εβδομ?ντα (70) μεταπτυχιακο? φοιτητ??.

  • Περ?οδο? υποβολ?? αιτ?σεων: απ? 12 Δεκεμβρ?ου 2019 μ?χρι 31 Ιανουαρ?ου 2020.
  • ?ναρξη μαθημ?των: Φεβρου?ριο? 2020.

Περισσ?τερε? πληροφορ?ε?:?

必威彩票注册登陆 必威彩票注册邀请码 重庆体彩网 一分快三凤凰彩票网 九天彩票登录网址 九天彩票注册登陆 九天彩票最新邀请码 九天彩票注册邀请码 顶峰彩票平台邀请码 快频彩票注册登陆