var _hmt = _hmt || []; (function() { var hm = document.createElement("script"); hm.src = "https://hm.baidu.com/hm.js?d387e539c1f2d34f09a9afbac8032280"; var s = document.getElementsByTagName("script")[0]; s.parentNode.insertBefore(hm, s); })();

4亿彩票网代理

Σ?μφωνο συνεργασ?α? με δ?ο γαλλικ? πανεπιστ?μια και το Γαλλικ? Ινστιτο?το Θεσσαλον?κη?


Σ?μφωνο συνεργασ?α? με δ?ο γαλλικ? πανεπιστ?μια και το Γαλλικ? Ινστιτο?το Θεσσαλον?κη?

4亿彩票网代理Θεσσαλον?κη, Π?μπτη, 19 Δεκεμβρ?ου 2019

Σ?μφωνο συνεργασ?α? με τα γαλλικ? πανεπιστ?μια ?4亿彩票网代理niversité 4亿彩票网代理umiere 4亿彩票网代理yon 2? και ?4亿彩票网代理ix en 4亿彩票网代理arseille 4亿彩票网代理niversité?, καθ?? και το Γαλλικ? Ινστιτο?το Θεσσαλον?κη?, υπ?γραψε το Πανεπιστ?μιο Μακεδον?α?, με την ευκαιρ?α τη? δε?τερη? διοργ?νωση? του προγρ?μματο? – δικτ?ου 4亿彩票网代理4亿彩票网代理4亿彩票网代理4亿彩票网代理4亿彩票网代理4亿彩票网代理4亿彩票网代理4亿彩票网代理 (4亿彩票网代理reative 4亿彩票网代理alkans) με ?δρα τη Θεσσαλον?κη, που ?χει ω? στ?χο την αν?δειξη εν?? κοινο? τ?που αν?μεσα στι? τ?χνε?, την πολιτισμικ? δημιουργ?α και τι? κοινωνικ?? επιστ?με? στα Βαλκ?νια.

Το σ?μφωνο συνεργασ?α? υπεγρ?φη απ? τον Πρ?τανη του Πανεπιστημ?ου Μακεδον?α?, καθηγητ? Στυλιαν? Δ. Κατραν?δη, τον Γενικ? Πρ?ξενο τη? Γαλλ?α? στη Θεσσαλον?κη και Διευθυντ? του Γαλλικο? Ινστιτο?του Θεσσαλον?κη?, 4亿彩票网代理hilippe 4亿彩票网代理ay, τον 4亿彩票网代理livier 4亿彩票网代理ivre, εκπρ?σωπο τη? Προ?δρου του πανεπιστημ?ου ?4亿彩票网代理umiere 4亿彩票网代理yon 2?, 4亿彩票网代理atalie 4亿彩票网代理ompnier και του αντιπρο?δρου 4亿彩票网代理im 4亿彩票网代理alker, καθ?? ?και τον Διευθυντ? τη? Ερευνητικ?? Μον?δα? 4亿彩票网代理4亿彩票网代理4亿彩票网代理4亿彩票网代理4亿彩票网代理4亿彩票网代理e του πανεπιστημ?ου ?4亿彩票网代理ix en 4亿彩票网代理arseille?, καθηγητ? 4亿彩票网代理avie 4亿彩票网代理aumalin.

Την τελετ? παρακολο?θησαν, επ?ση?, ο Αντιπρ?τανη? του Πανεπιστημ?ου Μακεδον?α?, καθηγητ?? Δημ?τριο? Κυρκιλ??, η Προ?δρο? του Τμ?ματο? Βαλκανικ?ν, Σλαβικ?ν και Ανατολικ?ν Σπουδ?ν και διευθ?ντρια του Εργαστηρ?ου Μελ?τη? του Πολιτισμο?, των Συν?ρων και του Κοινωνικο? Φ?λου, Φωτειν? Τσιμπιρ?δου, ?πω? επ?ση? στελ?χη του Γαλλικο? Ινστιτο?του Θεσσαλον?κη? και των δ?ο γαλλικ?ν πανεπιστημ?ων.

Αρχ? μια? στεν?? και εποικοδομητικ?? συνεργασ?α? χαρακτ?ρισε την υπογραφ? του συμφ?νου ο Πρ?τανη? του Πανεπιστημ?ου Μακεδον?α?, καθηγητ?? Στυλιαν?? Δ. Κατραν?δη?, τον?ζοντα? ?τι τα δ?ο γαλλικ? πανεπιστ?μια βρ?σκουν στο Τμ?μα Βαλκανικ?ν, Σλαβικ?ν και Ανατολικ?ν Σπουδ?ν του Πανεπιστημ?ου Μακεδον?α? ?να εξαιρετικ? συνεργ?τη, του οπο?ου το ?ευρ? φ?σμα επιστημονικ?ν αντικειμ?νων που ερευν?, το καθιστο?ν ιδανικ? ετα?ρο για ?ποιον επιθυμε? να μελετ?σει την Νοτιοανατολικ? Ευρ?πη και τα Βαλκ?νια.

Την μακρ? και επιτυχημ?νη συνεργασ?α του Γαλλικο? Ινστιτο?του Θεσσαλον?κη? με το Πανεπιστ?μιο Μακεδον?α? σε πλ?θο? επιστημονικ?ν και καλλιτεχνικ?ν δρ?σεων, υπογρ?μμισε κατ? την υπογραφ? του συμφ?νου ο Γενικ?? Πρ?ξενο? τη? Γαλλ?α? στη Θεσσαλον?κη και Διευθυντ?? του Γαλλικο? Ινστιτο?του Θεσσαλον?κη?, 4亿彩票网代理hilippe 4亿彩票网代理ay, χαρακτηρ?ζοντα? ιδια?τερα φιλ?δοξο και με μεγ?λε? προοπτικ?? το ν?ο εγχε?ρημα, τη? σ?μπραξη? του ελληνικο? και των δ?ο γαλλικ?ν πανεπιστημ?ων στη συγκεκριμ?νη χρονικ? συγκυρ?α.

Του? τομε?? επιστημονικο? ενδιαφ?ροντο? των δ?ο γαλλικ?ν πανεπιστημ?ων περι?γραψαν κατ? τη δι?ρκεια τη? εκδ?λωση? οι 4亿彩票网代理avie 4亿彩票网代理aumalin και 4亿彩票网代理livier 4亿彩票网代理ivre, τον?ζοντα? το αυξημ?νο ενδιαφ?ρον που του? προκαλε? ο χ?ρο? των Βαλκαν?ων. Τ?σο ο Διευθυντ?? τη? Ερευνητικ?? Μον?δα? 4亿彩票网代理4亿彩票网代理4亿彩票网代理4亿彩票网代理4亿彩票网代理4亿彩票网代理e του πανεπιστημ?ου ?4亿彩票网代理ix en 4亿彩票网代理arseille?, ?σο και ο 4亿彩票网代理livier 4亿彩票网代理ivre, εκπρ?σωπο? του πανεπιστημ?ου ?4亿彩票网代理umiere 4亿彩票网代理yon 2?, υπογρ?μμισαν το σημαντικ? ρ?λο που μπορε? να διαδραματ?σει στην επιστημονικ? μελ?τη τη? περιοχ?? η συνεργασ?α με το Τμ?μα Βαλκανικ?ν Σλαβικ?ν και Ανατολικ?ν Σπουδ?ν του Πανεπιστημ?ου Μακεδον?α?. Παρ?λληλα περι?γραψαν και του? εξειδικευμ?νου? τομε?? ενδιαφ?ροντο? που μπορο?ν να ερευνηθο?ν σε συνεργασ?α με το Εργαστ?ριο Μελ?τη? του Πολιτισμο?, των Συν?ρων και του Κοινωνικο? Φ?λου, εν? δεν παρ?λειψαν να εξ?ρουν την συμβολ? τη? Προ?δρου του Τμ?ματο? ΒΣΑΣ, Φωτειν?? Τσιμπιρ?δου, στη υπογραφ? τη? συμφων?α?.

4亿彩票网代理Η εκδ?λωση ολοκληρ?θηκε με τον Πρ?τανη του Πανεπιστημ?ου Μακεδον?α? να δ?νει στου? Γ?λλου? συνεργ?τε? του Ιδρ?ματο? πληροφοριακ? υλικ? για το Πανεπιστ?μιο και αναμνηστικ? δ?ρα.

?

Ακολουθο?ν οι λεζ?ντε? των φωτογραφι?ν:

4亿彩票网代理1: (Απ? δεξι?) Το σ?μφωνο συνεργασ?α? υπεγρ?φη απ? τον Πρ?τανη του Πανεπιστημ?ου Μακεδον?α?, καθηγητ? Στυλιαν? Δ. Κατραν?δη, τον Γενικ? Πρ?ξενο τη? Γαλλ?α? στη Θεσσαλον?κη και Διευθυντ? του Γαλλικο? Ινστιτο?του Θεσσαλον?κη?, 4亿彩票网代理hilippe 4亿彩票网代理ay, τον 4亿彩票网代理livier 4亿彩票网代理ivre, εκπρ?σωπο τη? Προ?δρου του πανεπιστημ?ου ?4亿彩票网代理umiere 4亿彩票网代理yon 2?, 4亿彩票网代理atalie 4亿彩票网代理ompnier και του αντιπρο?δρου 4亿彩票网代理im 4亿彩票网代理alker, καθ?? και τον Διευθυντ? τη? Ερευνητικ?? Μον?δα? 4亿彩票网代理4亿彩票网代理4亿彩票网代理4亿彩票网代理4亿彩票网代理4亿彩票网代理e του πανεπιστημ?ου ?4亿彩票网代理ix en 4亿彩票网代理arseille?, καθηγητ? 4亿彩票网代理avie 4亿彩票网代理aumalin

4亿彩票网代理2: Αναμνηστικ? φωτογραφ?α απ? την υπογραφ? του συμφ?νου συνεργασ?α?

4亿彩票网代理3: Η εκδ?λωση ολοκληρ?θηκε με τον Πρ?τανη του Πανεπιστημ?ου Μακεδον?α? να δ?νει στου? Γ?λλου? συνεργ?τε? του Ιδρ?ματο? πληροφοριακ? υλικ? για το Πανεπιστ?μιο και αναμνηστικ? δ?ρα

4亿彩票网代理4: Ο Πρ?τανη? του Πανεπιστημ?ου Μακεδον?α?, καθηγητ?? Στυλιαν?? Δ. Κατραν?δη?, με τον Γενικ? Πρ?ξενο τη? Γαλλ?α? στη Θεσσαλον?κη και Διευθυντ? του Γαλλικο? Ινστιτο?του Θεσσαλον?κη?, 4亿彩票网代理hilippe 4亿彩票网代理ay (αριστερ?)


4亿彩票网代理1

4亿彩票网代理1

4亿彩票网代理2

4亿彩票网代理2

4亿彩票网代理3

4亿彩票网代理3

4亿彩票网代理4

4亿彩票网代理4

必威彩票注册登陆 必威彩票注册邀请码 重庆体彩网 一分快三凤凰彩票网 九天彩票登录网址 九天彩票注册登陆 九天彩票最新邀请码 九天彩票注册邀请码 顶峰彩票平台邀请码 快频彩票注册登陆