var _hmt = _hmt || []; (function() { var hm = document.createElement("script"); hm.src = "https://hm.baidu.com/hm.js?d387e539c1f2d34f09a9afbac8032280"; var s = document.getElementsByTagName("script")[0]; s.parentNode.insertBefore(hm, s); })();

4亿彩票网代理

Το Πανεπιστ?μιο Μακεδον?α? ετοιμ?ζει για τη ζω?: Βιωματικ? εκπα?δευση στη φ?ση


Το Πανεπιστ?μιο Μακεδον?α? ετοιμ?ζει για τη ζω?: Βιωματικ? εκπα?δευση στη φ?ση

4亿彩票网代理Θεσσαλον?κη, Τετ?ρτη, 18 Δεκεμβρ?ου 2019

Στην αν?πτυξη απαρα?τητων δεξιοτ?των σταδιοδρομ?α? ?πω? επικοινων?α, αυτοπαρουσ?αση, ευελιξ?α, προσαρμοστικ?τητα, ενσυνα?σθηση και ενεργητικ? ακρ?αση, ασκ?θηκαν περ?που 20 φοιτ?τριε? του Τμ?ματο? Εκπαιδευτικ?? και Κοινωνικ?? Πολιτικ?? του Πανεπιστημ?ου Μακεδον?α?, απ? τι? Κατευθ?νσει? Σπουδ?ν τη? Εκπα?δευση? Ενηλ?κων και τη? Ειδικ?? Αγωγ??, συμμετ?χοντα? το προηγο?μενο Σαββατοκ?ριακο, για πρ?τη φορ?, σε καινοτ?μο εκπαιδευτικ? δι?μερο βιωματικ?? αν?πτυξη? Δεξιοτ?των Σταδιοδρομ?α?.

4亿彩票网代理Για την υλοπο?ηση του σεμιναρ?ου, το οπο?ο? οργαν?θηκε απ? την αναπληρ?τρια καθηγ?τρια, Ιω?ννα Παπαβασιλε?ου, διδ?σκουσα του αντ?στοιχου προπτυχιακο? μαθ?ματο?, αξιοποι?θηκαν αποκλειστικ? συμμετοχικ?? και βιωματικ??? τεχνικ?? για εξωτερικ? (φ?ση) και εσωτερικ? χ?ρο, μακρι? απ? τη συμβατικ? α?θουσα διδασκαλ?α?. Η εκπα?δευση φιλοξεν?θηκε στι? εγκαταστ?σει? του ?Σχολε?ου τη? Φ?ση??, στον Τρ?λοφο Θεσσαλον?κη?.

4亿彩票网代理Αναφερ?μενη στη διοργ?νωση, η κ. Παπαβασιλε?ου επισ?μανε ?τι ?σε πρ?σφατε? ?ρευνε? αγορ??, ?πω? αυτ? του 4亿彩票网代理edefop το 2015, διαπιστ?θηκε ?τι περ?που το 40% των εργοδοτ?ν δηλ?νουν πω? δυσκολε?ονται να βρουν ?τομα με τι? κατ?λληλε? δεξι?τητε? για τι? θ?σει? που προσφ?ρουν, κατονομ?ζοντα? ω? κυρι?τερη την ?λλειψη κοινωνικ?ν ? “μαλακ?ν” δεξιοτ?των. Η ελληνικ? τριτοβ?θμια εκπα?δευση χρει?ζεται επειγ?ντω? να καλλιεργ?σει σε φοιτητ?? και φοιτ?τριε? προσωπικ?? και κοινωνικ?? δεξι?τητε? ζω?? και σταδιοδρομ?α? οι οπο?ε? αναπτ?σσονται μ?νο με βιωματικ?? διδακτικ?? μεθ?δου? και τεχνικ??, out of the box. Κ?τι τ?τοιο συμβα?νει στο Πανεπιστ?μιο Μακεδον?α?, στο πλα?σιο του Μαθ?ματο? “Δεξι?τητε? Διαχε?ριση? Σταδιοδρομ?α?” τα τελευτα?α 12 χρ?νια?.

?Ε?μαι η Μαρ?α και ε?μαι ξεχωριστ??

4亿彩票网代理?πω? περι?γραψε η ?δια χρησιμοποι?θηκε πληθ?ρα τεχνικ?ν για την πληρ?στερη καταν?ηση απ? τι? φοιτ?τριε? των σ?νθετων δεξιοτ?των που απαιτο?νται στη σ?γχρονη αγορ? εργασ?α?. ?Οι τεχνικ?? που αξιοποι?σαμε χωρ?ζονται σε εξωτερικο? και εσωτερικο? χ?ρου. Για παρ?δειγμα στην περ?πτωση του εξωτερικο? χ?ρου σε κ?κλο τα ?τομα κρατ?ντα? ?να μπαλ?κι λ?νε τη φρ?ση: ?ε?μαι η Μαρ?α και ε?μαι ξεχωριστ?, γιατ?:? …[αναφ?ρουν ?να ιδια?τερο χαρακτηριστικ? του? που δεν το ?χει κανε?? ?λλο? στην ομ?δα]. Το μπαλ?κι περν?ει απ? ?λου?. Στο τ?λο? γ?νεται συζ?τηση για τη δυσκολ?α που ε?χαν να βρουν και να πουν αυτ? το ιδια?τερο στοιχε?ο του εαυτο?. Σκοπ??: να ασκηθο?ν στι? δεξι?τητε? αυτ?-παρουσ?αση?, απαρα?τητε? στη συν?ντευξη πρ?σληψη??.

Προσοχ? στα… τσ?φλια

?Αντ?στοιχα?, συν?χισε η κ. Παπαβασιλε?ου, ?μια τεχνικ? εσωτερικο? χ?ρου ?ταν η ?σκηση σωματοπο?ηση? με την ονομασ?α “Τα τσ?φλια”. Εξηγο?με στι? συμμετ?χουσε? ?τι στη ζω? μα? συναντο?με ?τομα (π.χ. του? μελλοντικο?? μαθητ?? του?) με διαφορετικ?? προσωπικ?τητε?, ?πω? ε?ναι οι ε?θραυστοι, οι σκληρο? & απ?λυτοι, οι ευ?λικτοι και ευπροσ?ρμοστοι κ.?. Καλο?νται στη συν?χεια να σωματοποι?σουν αυτο?? του? τ?που? περπατ?ντα? (α) αν?μεσα σε τσ?φλια που πρ?πει να αποφ?γουν [ε?θραυστοι] (β) αν?μεσα σε ?ρθια καρφι? [σκληρο?, απ?λυτοι] (γ) παντο? γ?ρω του? αιωρο?νται φο?σκε? α?ρα (ευ?λικτοι-ευπροσ?ρμοστοι) και (δ) περπατο?ν σε τεντωμ?νο σχοιν? (αναζητο?ν ισορροπ?ε?). Στην ολομ?λεια καλο?νται να πουν π?? ?νιωσαν και π?? κιν?θηκαν στην κ?θε περ?πτωση. Σκοπ??: να ασκηθο?ν στι? δεξι?τητε? τη? αυτοεπ?γνωση?, τη? ενσυνα?σθηση?,? τη? αναγν?ριση? των αναγκ?ν των ?λλων και τη? ευελιξ?α?? στην προσ?γγισ? του??.

Τ?λο?, ε?πε η αναπληρ?τρια καθηγ?τρια του Πανεπιστημ?ου Μακεδον?α?, ?μετ? απ? κ?θε δραστηρι?τητα γιν?ταν ανατροφοδ?τηση στην ολομ?λεια και το βρ?δυ του Σαββ?του ?γινε κ?κλο? αναστοχασμο? για ?λη την εκπα?δευση τη? πρ?τη? μ?ρα?. Επιπλ?ον οι φοιτ?τριε?, χωρισμ?νε? σε αρμ?διε? ομ?δε?,? ?ταν υπε?θυνε? για την ετοιμασ?α των γευμ?των και την καθαρι?τητα του χ?ρου. Ε?ναι απ?στευτο π?σο εν?πνευσε η εκπα?δευση τι? συμμετ?χουσε?. Ολ?κληρο το εντατικ? εκπαιδευτικ? δι?μερο, με διαλε?μματα μ?νο για φαγητ? και ?πνο, υπ?ρξε αμ?ριστη συνεργασ?α, ρο? και ενθουσιασμ???.

1

1

2

2

3

3

4

4

5

5

6

6

必威彩票注册登陆 必威彩票注册邀请码 重庆体彩网 一分快三凤凰彩票网 九天彩票登录网址 九天彩票注册登陆 九天彩票最新邀请码 九天彩票注册邀请码 顶峰彩票平台邀请码 快频彩票注册登陆