var _hmt = _hmt || []; (function() { var hm = document.createElement("script"); hm.src = "https://hm.baidu.com/hm.js?d387e539c1f2d34f09a9afbac8032280"; var s = document.getElementsByTagName("script")[0]; s.parentNode.insertBefore(hm, s); })();

4亿彩票网代理

Συζ?τηση Στρογγυλ?? Τραπ?ζη? ?Θεμελι?δη δικαι?ματα, αξ?ε? και ποικιλομορφ?α: συγκρο?σει? και παραδε?γματα?


Συζ?τηση Στρογγυλ?? Τραπ?ζη? ?Θεμελι?δη δικαι?ματα, αξ?ε? και ποικιλομορφ?α: συγκρο?σει? και παραδε?γματα?

Το ?ργο 4亿彩票网代理ean 4亿彩票网代理onnet ?4亿彩票网代理nhancing the 4亿彩票网代理ebate about 4亿彩票网代理ntercultural 4亿彩票网代理ialogue, 4亿彩票网代理4亿彩票网代理 4亿彩票网代理alues and 4亿彩票网代理iversity? του Τμ?ματο? Διεθν?ν και Ευρωπα?κ?ν Σπουδ?ν του Πανεπιστημ?ου Μακεδον?α? συνδιοργαν?νει Συζ?τηση Στρογγυλ?? Τραπ?ζη? στην αγγλικ? γλ?σσα με θ?μα ?Θεμελι?δη δικαι?ματα, αξ?ε? και ποικιλομορφ?α: συγκρο?σει? και παραδε?γματα?, στι? 18 Δεκεμβρ?ου 2019 απ? τι? 10.30 μ?χρι τι? 14:30 και απ? τι? 17:00 μ?χρι τι? 21:304亿彩票网代理 στο Πανεπιστ?μιο Μακεδον?α?. Η συνδιοργ?νωση γ?νεται με το Εργαστ?ριο ?Πολιτισμ??-Σ?νορα-Κοινωνικ? Φ?λο? του Τμ?ματο? Βαλκανικ?ν, Σλαβικ?ν και Ανατολικ?ν Σπουδ?ν του Πανεπιστημ?ου Μακεδον?α?, σε συνεργασ?α με την ?δρα 4亿彩票网代理4亿彩票网代理4亿彩票网代理4亿彩票网代理4亿彩票网代理4亿彩票网代理 ?Διαπολιτισμικ?? Πολιτικ?? για μ?α Δραστ?ρια και Αλληλ?γγυα Ιθαγ?νεια? και την ?δρα ?4亿彩票网代理4亿彩票网代理4亿彩票网代理4亿彩票网代理4亿彩票网代理4亿彩票网代理 Γυνα?κε?, Ειρ?νη και Ασφ?λεια? του Πανεπιστημ?ου Μακεδον?α?.

Η εκδ?λωση αποτελε?ται απ? την κεντρικ? συνεδρ?α και απ? δ?ο συζητ?σει? στρογγυλ?? τραπ?ζη?, ?που αναλ?ονται και αποτελο?ν αντικε?μενο συζ?τηση? θ?ματα αναγν?ριση? ταυτ?τητα? και συλλογικ?ν δικαιωμ?των στι? μειον?τητε?, αλλ? και σε λαο?? που διεκδικο?ν την αυτοδι?θεσ? του?, με παραδε?γματα τη? Σκωτ?α? ? τη? Καταλον?α?, των Βαλκαν?ων και γενικ? τη? Ευρ?πη?, θ?ματα φ?λου και θεμελιωδ?ν δικαιωμ?των με ?μφαση στι? εμπ?λεμε? συρρ?ξει? και στην κουλτο?ρα β?α?, αλλ? και στη φεμινιστικ? θεωρ?α του δικα?ου, και τ?λο? θ?ματα πολυπολιτισμικ?? πολυμορφ?α? και πολιτισμικο? πλουραλισμο?,? με ?μφαση στον ρ?λο των διαπολιτισμικ?ν δεξιοτ?των και ικανοτ?των, τη? εκπα?δευση? στι? αξ?ε? σ?μφωνα με τι? προσεγγ?σει? του ΟΗΕ και τη? πολιτισμικ?? κληρονομι?? για του? σκοπο?? μ?α? κοινων?α?.

Η κεντρικ? συνεδρ?α, με θ?μα ?4亿彩票网代理dentity claims through fundamental rights – scopes and boundaries?, θα διεξαχθε? στι? 11.00 στην Α?θουσα Συνεδρ?ων (πρ?το? ?ροφο?) του Πανεπιστημ?ου Μακεδον?α?. Η πρ?τη συζ?τηση στρογγυλ?? τραπ?ζη?, με θ?μα ?4亿彩票网代理ender, 4亿彩票网代理ights and 4亿彩票网代理iversity? θα διεξαχθε? στο 4亿彩票网代理μφιθ?ατρο 12 (πρ?το? ?ροφο?) του Πανεπιστημ?ου Μακεδον?α?, στι? 17.00. Η δε?τερη συζ?τηση στρογγυλ?? τραπ?ζη?, με θ?μα ?4亿彩票网代理ssimilation, multiculturalism or civic integration- the role of intercultural skills? θα πραγματοποιηθε? επ?ση? στο Αμφιθ?ατρο 12 στι? 19:15. Οι ομιλητ?? ε?ναι απ?:

  • Το Τμ?μα Διεθν?ν και Ευρωπα?κ?ν Σπουδ?ν και το Τμ?μα Βαλκανικ?ν, Σλαβικ?ν και Ανατολικ?ν Σπουδ?ν του Πανεπιστημ?ου Μακεδον?α?,
  • τη Νομικ? Σχολ?, το Τμ?μα Δημοσιογραφ?α? και ΜΜΕ του Αριστοτελε?ου Πανεπιστημ?ου Θεσσαλον?κη? και το Τμ?μα Αγγλικ?? Γλ?σσα? και Φιλολογ?α? του Αριστοτελε?ου Πανεπιστημ?ου Θεσσαλον?κη?,
  • το Τμ?μα Πολιτικ?? Επιστ?μη? του Δημοκριτε?ου Πανεπιστημ?ου Θρ?κη?,
  • το Πανεπιστ?μιο ΙΕ στη Μαδρ?τη,
  • την 4亿彩票网代理4亿彩票网代理4亿彩票网代理4亿彩票网代理4亿彩票网代理4亿彩票网代理 και
  • το ?δρυμα 4亿彩票网代理riedrich 4亿彩票网代理aumann στην Ελλ?δα

Δεν θα υπ?ρχει ταυτ?χρονη διερμηνε?α. Θα δοθο?ν βεβαι?σει? παρακολο?θηση? σε ?λου?. Η ε?σοδο? ε?ναι ελε?θερη. Εγγραφ?? γ?νονται στον χ?ρο τη? εκδ?λωση? ε?τε στην πρωιν? συνεδρ?α ? στην απογευματιν? συνεδρ?α. Για περισσ?τερε? πληροφορ?ε?: jeanmonnetproject-euvadis@uom.edu.gr ? akoumpote@outlook.com4亿彩票网代理 ? στο 6983001110 ? 2310891442.

Λ?ψη Αρχε?ων / 4亿彩票网代理ownloads
必威彩票注册登陆 必威彩票注册邀请码 重庆体彩网 一分快三凤凰彩票网 九天彩票登录网址 九天彩票注册登陆 九天彩票最新邀请码 九天彩票注册邀请码 顶峰彩票平台邀请码 快频彩票注册登陆