var _hmt = _hmt || []; (function() { var hm = document.createElement("script"); hm.src = "https://hm.baidu.com/hm.js?d387e539c1f2d34f09a9afbac8032280"; var s = document.getElementsByTagName("script")[0]; s.parentNode.insertBefore(hm, s); })();

4亿彩票网代理

ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ 5ου ΚΥΚΛΟΥ ΣΤΟ ΠΜΣ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΕΩΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΤΡΙΤΗ 17/12/2019


4亿彩票网代理Ημερομην?α Λ?ξη? Προκ?ρυξη?: 2019-12-17

ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ 5ου ΚΥΚΛΟΥ ΕΩΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΤΡΙΤΗ 17/12/2019

Αιτ?σει? απ? Δευτ?ρα ?ω? Παρασκευ? 11.00-14.00μμ

?

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ? ΕΝΑΡΞΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (Π.Μ.Σ.) ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΣΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

?

Το?Τμ?μα Οργ?νωση? και Διο?κηση? Επιχειρ?σεων (Ο.Δ.Ε)?ανακοιν?νει την ?ναρξη λειτουργ?α? ενια?ου τμ?ματο? (Ν?ων Πτυχιο?χων/Στελεχ?ν) του 5ου?κ?κλου του Προγρ?μματο? Μεταπτυχιακ?ν Σπουδ?ν (Π.Μ.Σ.) στη?Διο?κηση Υπηρεσι?ν Υγε?α? ακαδημα?κο? ?του? 2019-2020, το οπο?ο οδηγε? στην απονομ??Διπλ?ματο? Μεταπτυχιακ?ν Σπουδ?ν στη ?Διο?κηση Υπηρεσι?ν Υγε?α?? (4亿彩票网代理asterin4亿彩票网代理ealthcare4亿彩票网代理anagement?– Μ4亿彩票网代理4亿彩票网代理).

Στο Π.Μ.Σ. στη?Διο?κηση Υπηρεσι?ν Υγε?α?4亿彩票网代理?γ?νονται δεκτο? πτυχιο?χοι Τμημ?των Πανεπιστημ?ων τη? ημεδαπ?? και ομοταγ?ν αναγνωρισμ?νων ιδρυμ?των τη? αλλοδαπ?? το πτυχ?ο των οπο?ων ?χει αναγνωριστε? απ? το Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. καθ?? και πτυχιο?χοι των Τ.Ε.Ι.

4亿彩票网代理Α?τηση μπορο?ν να υποβ?λουν και φοιτητ?? που κατ? την κατ?θεση των δικαιολογητικ?ν του? οφε?λουν το πολ? μ?χρι π?ντε (5) μαθ?ματα και την υποστ?ριξη τη? διπλωματικ?? του? εργασ?α? (?που υπ?ρχει) για να αξιολογηθο?ν στη β? και γ? φ?ση. Οι υποψ?φιοι που αν?κουν στην κατηγορ?α αυτ? θα πρ?πει να καταθ?σουν την τελικ? αναλυτικ? βαθμολογ?α του? ?που θα φα?νεται ?τι ?χουν ολοκληρ?σει τι? σπουδ?? του? και απομ?νει μ?νο η ορκωμοσ?α, μ?χρι την ?ναρξη των μαθημ?των ? μ?χρι ε?λογο χρ?νο που ορ?ζει η Συντονιστικ? Επιτροπ? του Π.Μ.Σ. πριν τη διαδικασ?α αξιολ?γηση?. Σημει?νεται ?τι στη β? φ?ση αξιολ?γηση? ω? βαθμ?? πτυχ?ου θα υπολογισθε? ο μερικ?? Μ.Ο. τη? αναλυτικ?? βαθμολογ?α? ο οπο?ο? δεν αλλ?ζει μετ? απ? την κατ?θεση τη? τελικ?? αναλυτικ?? βαθμολογ?α?.

Ο αριθμ?? φοιτητ?ν που θα εισαχθο?ν στο τμ?μα του 5ου?κ?κλου του ΠΜΣ θα ε?ναι, κατ’ αν?τατο ?ριο, 40.?

Η α?τηση, καθ?? και πληροφορ?ε? σχετικ? με τα κριτ?ρια επιλογ??, παρ?χονται απ? τη Γραμματε?α του Π.Μ.Σ. στη Διο?κηση Υπηρεσι?ν Υγε?α?. Οι υποψ?φιοι θα πρ?πει να υποβ?λουν στη Γραμματε?α του Π.Μ.Σ.??ω? τη Δευτ?ρα 9 Δεκεμβρ?ου 2019??τα παρακ?τω δικαιολογητικ?:

  1. ?ντυπη α?τηση (επισυν?πτεται). Η α?τηση συμπληρ?νεται και υποβ?λλεται υπογεγραμμ?νη στη Γραμματε?α μαζ? με τα υπ?λοιπα δικαιολογητικ?.
  2. Αναλυτικ? βιογραφικ? σημε?ωμα.
  3. Επ?σημο αντ?γραφο πτυχ?ου ? διπλ?ματο?.
  4. Αντ?γραφο αναλυτικ?? βαθμολογ?α? με ακριβ? μ?σο ?ρο.
  5. Δ?ο συστατικ?? επιστολ??. Οι Ν?οι Πτυχιο?χοι πρ?πει να καταθ?σουν κατ? προτ?μηση συστατικ?? επιστολ?? απ? μ?λη Δ.Ε.Π.. Τα Στελ?χη Επιχειρ?σεων ? Οργανισμ?ν θα πρ?πει να καταθ?σουν τουλ?χιστον μ?α συστατικ? επιστολ? απ? τον εργασιακ? του? χ?ρο. Τα ?ντυπα συστατικ?ν επιστολ?ν παραλαμβ?νονται απ? τη Γραμματε?α του Π.Μ.Σ. ? απ? την ιστοσελ?δα του Π.Μ.Σ. (επισυν?πτεται) (η χρ?ση του εντ?που τη? συστατικ?? επιστολ?? ε?ναι προαιρετικ?).
  6. Αποδεικτικ? επαγγελματικ?? εμπειρ?α? σε επιχειρ?σει? ? οργανισμο??, η οπο?α αποδεικν?εται με πιστοποιητικ? ? βεβαι?σει? φορ?α υποχρεωτικ?? ασφ?λιση?. Οι Ν?οι Πτυχιο?χοι προσκομ?ζουν τ?τοια αποδεικτικ? μ?νο ε?ν υπ?ρχουν.
  7. Επιπρ?σθετα προσ?ντα (ε?ν υπ?ρχουν): Επιστημονικ?? δημοσιε?σει? και μελ?τε?, διακρ?σει? – βραβε?α, συμμετοχ? σε επιστημονικ? συν?δρια, διδακτορικ?? τ?τλο?, μεταπτυχιακ?? τ?τλο?, 2ο?πτυχ?ο, πτυχ?ο συμπληρωματικ?? εκπα?δευση?, μαθ?ματα σε πανεπιστ?μια του εξωτερικο?, ειδικ? σεμιν?ρια, Υ/Η.
  8. Αποδεικτικ? γν?ση? τη? αγγλικ?? γλ?σσα? επιπ?δου Β2 (καλ? γν?ση) ? αν?τερο, σ?μφωνα με το Συμβο?λιο τη? Ευρ?πη?, το οπο?ο γ?νεται αποδεκτ? απ? τον ΑΣΕΠ. Για το 4亿彩票网代理4亿彩票网代理4亿彩票网代理4亿彩票网代理4亿彩票网代理 απαιτε?ται βαθμ?? απ? 60 ?ω? 78 ? αν?τερο στο 4亿彩票网代理nternet-based test και για το 4亿彩票网代理4亿彩票网代理4亿彩票网代理4亿彩票网代理4亿彩票网代理 6.0 ? αν?τερο. Η καλ? γν?ση τη? Αγγλικ?? γλ?σσα? αποδεικν?εται και με την κατ?θεση πτυχ?ου τριτοβ?θμια? εκπα?δευση? απ? Αγγλ?φωνο Πανεπιστ?μιο, το οπο?ο ?χει αναγνωρισθε? απ? το ΔΙΚΑΤΣΑ ? ΔΟΑΤΑΠ, ? πτυχ?ου απ? Αγγλ?φωνο Πρ?γραμμα Ελληνικ?ν Πανεπιστημ?ων και ΤΕΙ ? Πτυχ?ο Αγγλικ?? Φιλολογ?α?. Τα αποτελ?σματα 4亿彩票网代理4亿彩票网代理4亿彩票网代理4亿彩票网代理4亿彩票网代理 θα πρ?πει να αποσταλο?ν στη Γραμματε?α του Π.Μ.Σ. απευθε?α? απ? το 4亿彩票网代理4亿彩票网代理4亿彩票网代理. Τα αποτελ?σματα 4亿彩票网代理4亿彩票网代理4亿彩票网代理4亿彩票网代理4亿彩票网代理 και 4亿彩票网代理4亿彩票网代理4亿彩票网代理4亿彩票网代理4亿彩票网代理 κατοχυρ?νονται για τ?σσερα (4) χρ?νια.

Τα αποτελ?σματα αποδεικτικο? γν?ση? αγγλικ?? γλ?σσα? δ?ναται να προσκομιστο?ν μ?χρι και 48 ?ρε? πριν απ? την ημ?ρα αξιολ?γηση? των υποψηφ?ων. Η ημερομην?α αξιολ?γηση? θα ανακοινωθε? στην ιστοσελ?δα του προγρ?μματο? αμ?σω? μετ? τη λ?ξη τη? προθεσμ?α? υποβολ?? αιτ?σεων.

4亿彩票网代理Τα τ?λη φο?τηση? για την παρακολο?θηση του Π.Μ.Σ. αν?ρχονται στο ποσ? των 4.500€ συνολικ?. Κ?θε εξ?μηνο καταβ?λλονται 1.500€ σε δ?ο δ?σει? των 750€. Προβλ?πεται απαλλαγ? απ? τα τ?λη φο?τηση? αν?λογα με το ατομικ? εισ?δημα ? το οικογενειακ? διαθ?σιμο ισοδ?ναμο εισ?δημα [?ρθρο 35, Ν.4485/2017, Υπουργικ? Απ?φαση?υπ' αριθμ. 102787/Ζ1 (ΦΕΚ 2743Β/03.07.2019)].

4亿彩票网代理Τα εξ?μηνα φο?τηση? στο Π.Μ.Σ. ε?ναι 3 συνολικ? (εκ των οπο?ων 2 ε?ναι τα εξ?μηνα διδασκαλ?α? και 1 εξ?μηνο για την εκπ?νηση τη? διπλωματικ?? εργασ?α?).

4亿彩票网代理Ε?ν ο/η υποψ?φιο?/α εργ?ζεται, τα δ?δακτρα μπορε? να χρηματοδοτηθο?ν απ? το 0,24% του ΟΑΕΔ, δηλαδ? ολ?κληρο το κ?στο? του προγρ?μματο? ? μ?ρο? αυτο? επιστρ?φεται στι? επιχειρ?σει? ? του? οργανισμο?? μ?σω τη? εργοδοτικ?? εισφορ?? 0,24% του ΟΑΕΔ.

Για περισσ?τερε? πληροφορ?ε? οι ενδιαφερ?μενοι μπορο?ν να απευθ?νονται στην κ. Αθανασ?α Γκιμπερ?τη στη Γραμματε?α του Π.Μ.Σ. (Κτ?ριο ΗΘ’, Π?ργο? ΟΔΕ, 3ο???ροφο?, Γραφε?ο 303) του Πανεπιστημ?ου Μακεδον?α?, Εγνατ?α? 156, 54636, Θεσσαλον?κη, τηλ. 2310 891521 και στο ηλεκτρονικ? ταχυδρομε?ο mhm@uom.edu.gr.?Οι ημ?ρε? και οι ?ρε? παραλαβ?? αιτ?σεων ε?ναι: Δευτ?ρα?και?Παρασκευ?, 11.00-14.00μμ.?Οι αιτ?σει? γ?νονται δεκτ?? και ηλεκτρονικ? (στο ηλεκτρονικ? ταχυδρομε?ο mhm@uom.edu.gr) αλλ? και ταχυδρομικ?? στην παραπ?νω διε?θυνση (ημερομην?α αποστολ?? ?ω? τι? 9 Δεκεμβρ?ου 2019).

??

Ο Διευθυντ?? του? Π.Μ.Σ. στη Διο?κηση Υπηρεσι?ν Υγε?α?

4亿彩票网代理Βασ?λειο? Αλετρ??

Καθηγητ??

必威彩票注册登陆 必威彩票注册邀请码 重庆体彩网 一分快三凤凰彩票网 九天彩票登录网址 九天彩票注册登陆 九天彩票最新邀请码 九天彩票注册邀请码 顶峰彩票平台邀请码 快频彩票注册登陆