var _hmt = _hmt || []; (function() { var hm = document.createElement("script"); hm.src = "https://hm.baidu.com/hm.js?d387e539c1f2d34f09a9afbac8032280"; var s = document.getElementsByTagName("script")[0]; s.parentNode.insertBefore(hm, s); })();

4亿彩票网代理

12ο? κ?κλο? του Προγρ?μματο? Μεταπτυχιακ?ν Σπουδ?ν στη Λογιστικ? Φορολογ?α και Χρηματοοικονομικ? Διο?κηση


Ημερομην?α Λ?ξη? Προκ?ρυξη?: 2019-12-20

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΝΑΡΞΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗ
?ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ?
(4亿彩票网代理4亿彩票网代理c in 4亿彩票网代理4亿彩票网代理4亿彩票网代理4亿彩票网代理4亿彩票网代理4亿彩票网代理4亿彩票网代理4亿彩票网代理4亿彩票网代理4亿彩票网代理 ΤΑΧΑΤΙΟΝ 4亿彩票网代理4亿彩票网代理4亿彩票网代理 4亿彩票网代理4亿彩票网代理4亿彩票网代理4亿彩票网代理4亿彩票网代理4亿彩票网代理4亿彩票网代理4亿彩票网代理4亿彩票网代理 4亿彩票网代理4亿彩票网代理4亿彩票网代理4亿彩票网代理4亿彩票网代理4亿彩票网代理4亿彩票网代理4亿彩票网代理4亿彩票网代理4亿彩票网代理)

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Το Τμ?μα Λογιστικ?? και Χρηματοοικονομικ?? ανακοιν?νει την λειτουργ?α του 12ου κ?κλου του Προγρ?μματο? Μεταπτυχιακ?ν Σπουδ?ν (ΠΜΣ) στη Λογιστικ? Φορολογ?α και Χρηματοοικονομικ? Διο?κηση (4亿彩票网代理4亿彩票网代理c in 4亿彩票网代理ccounting 4亿彩票网代理axation and 4亿彩票网代理inancial 4亿彩票网代理anagement).

Στο ΠΜΣ γ?νονται δεκτο? κ?τοχοι τ?τλου του πρ?του κ?κλου σπουδ?ν ΑΕΙ ?/και ΤΕΙ τη? ημεδαπ?? ? ομοταγ?ν Ιδρυμ?των τη? αλλοδαπ?? καθ?? και πτυχιο?χοι τμημ?των ΑΣΕΙ.

Οι υποψ?φιοι θα πρ?πει να υποβ?λουν στη Γραμματε?α του ΠΜΣ στη Λογιστικ? Φορολογ?α και Χρηματοοικονομικ? Διο?κηση, μ?χρι 20 Δεκεμβρ?ου 20194亿彩票网代理, τα παρακ?τω δικαιολογητικ?:

  1. ?ντυπη α?τηση.
  2. Αναλυτικ? βιογραφικ? σημε?ωμα.
  3. Αντ?γραφο πτυχ?ου/διπλ?ματο? (υποψηφι?τητα μπορο?ν να θ?σουν και τελει?φοιτοι φοιτητ??/τριε?, οι οπο?οι θα ?χουν ολοκληρ?σει επιτυχ??, μ?σα σε ε?λογο χρονικ? δι?στημα, τα μαθ?ματ? του?).
  4. Αντ?γραφο πιστοποιητικο? αναλυτικ?? βαθμολογ?α?.
  5. Δ?ο συστατικ?? επιστολ??, κατ? προτ?μηση, απ? μ?λη ΔΕΠ.
  6. Αποδεικτικ?, επαρκο??, γν?ση? τη? 4亿彩票网代理γγλικ?? Γλ?σσα? (επιπ?δου, τουλ?χιστον, Β1, εν? σε περ?πτωση που οι υποψ?φιοι δεν κατ?χουν αποδεικτικ? γλωσσομ?θεια?, θα προσ?λθουν σε γραπτ? εξ?ταση στην αγγλικ? γλ?σσα).
  7. Επιστημονικ?? δημοσιε?σει?, διακρ?σει? (ε?ν υπ?ρχουν).
  8. Αποδεικτικ? επαγγελματικ?? εμπειρ?α? (ε?ν υπ?ρχουν).
  9. Επιπρ?σθετα προσ?ντα (π.χ. ?λλα πτυχ?α Α.Ε.Ι. και Τ.Ε.Ι., μεταπτυχιακο? τ?τλοι, ξ?νε? γλ?σσε? εκτ?? αγγλικ??, εδικ? σεμιν?ρια, γν?ση Η/Υ, μαθ?ματα σε πανεπιστ?μια του εξωτερικο?, πιστοποιητικ? συμπληρωματικ?? εκπα?δευση?, υποτροφ?ε?, βραβε?α, κ.ο.κ.).

Η λειτουργ?α του ΠΜΣ χρηματοδοτε?ται απ? ?διου? π?ρου? (τ?λη φο?τηση?). Τα δ?δακτρα μπορο?ν να χρηματοδοτηθο?ν απ? τον ΟΑΕΔ. Επ?ση?, ?ω? του ποσοστο? τρι?ντα τοι? εκατ? (30%) του συνολικο? αριθμο? των φοιτητ?ν που εισ?γονται στο ΠΜΣ μπορε? να απαλλαγε? απ? τα τ?λη φο?τηση?, σ?μφωνα με τι? προυπθ?σει? που ορ?ζονται στο ?ρθρο 35 του Ν. 4485/2017. Η α?τηση για απαλλαγ? απ? τα τ?λη φο?τηση? υποβ?λλεται ?στερα απ? την ολοκλ?ρωση τη? διαδικασ?α? επιλογ?? των φοιτητ?ν του ΠΜΣ.

Για περισσ?τερε? πληροφορ?ε?, οι ενδιαφερ?μενοι μπορο?ν να απευθ?νονται στη Γραμματε?α του ΠΜΣ στη Λογιστικ? Φορολογ?α και Χρηματοοικονομικ? Διο?κηση (4ο? ?ροφο?, γραφε?ο 431, κτ?ριο ΗΘ του Πανεπιστημ?ου Μακεδον?α?, Εγνατ?α? 156, 54006 Θεσσαλον?κη, τηλ. 2310 891 691, ιστοσελ?δα (website) ΠΜΣ: , e-mail: maf@uom.gr. Οι ?ρε? εξυπηρ?τηση? ε?ναι: Δευτ?ρα -Παρασκευ?: 10:00 – 17:00.

?

Ο Κοσμ?τορα? τη? Σχολ?? Επιστημ?ν Διο?κηση? Επιχειρ?σεων και
Διευθυντ?? του ΠΜΣ στη Λογιστικ? Φορολογ?α και Χρηματοοικονομικ? Διο?κηση

Καθηγητ??, Χρ?στο? Ι. Νεγκ?κη?

必威彩票注册登陆 必威彩票注册邀请码 重庆体彩网 一分快三凤凰彩票网 九天彩票登录网址 九天彩票注册登陆 九天彩票最新邀请码 九天彩票注册邀请码 顶峰彩票平台邀请码 快频彩票注册登陆